Original WWII German Fanta bottle

35 

This German Fanta bottle is in used condition and was produced in 1940 and used by the German soldiers during World War II.

Fanta is a soft drink that was first created in Germany in the 1940s during World War II.
The drink was developed as a result of shortages of ingredients used to make Coca-Cola in Germany at the time.

During the war, Germany was cut off from the supplies of Coca-Cola syrup that it had previously imported from the United States. In response, the German subsidiary of Coca-Cola, led by Max Keith, began experimenting with new recipes using ingredients that were available in Germany. One of these recipes was for a new soft drink that was made with whey and apple pomace, which were byproducts of cheese and cider production respectively.

This new drink was initially called “Fanta” because of the German word “Fantasie,” which means “imagination” or “fantasy.” The drink was a success in Germany and was later introduced to other countries after the war.

It is worth noting that the creation of Fanta was not directly linked to the Nazi regime or to the war effort, but rather a response to the economic and logistical challenges faced by the German Coca-Cola subsidiary during the war. However, like many German companies during the war, Coca-Cola’s German subsidiary was under the control of the Nazi government, which had seized control of all foreign businesses in the country.

Perfect for the personal effects of the German soldier!

Article number: 10398

 

Originele WWII German Fanta fles

De Duitse Fanta fles is in gebruikte conditie en werd geproduceerd in 1940 en gebruikt door de Duitse soldaten tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Fanta is een frisdrank die in de jaren 40 tijdens de Tweede Wereldoorlog in Duitsland ontstond. De drank werd ontwikkeld als gevolg van tekorten aan ingrediënten die destijds in Duitsland werden gebruikt om Coca-Cola te maken.
Tijdens de oorlog was Duitsland afgesneden van de voorraden Coca-Cola siroop die het eerder uit de Verenigde Staten had geïmporteerd. Als reactie daarop begon de Duitse dochteronderneming van Coca-Cola, onder leiding van Max Keith, te experimenteren met nieuwe recepten met ingrediënten die in Duitsland beschikbaar waren.
Eén van deze recepten was voor een nieuwe frisdrank die gemaakt werd met wei en appeldroesem, bijproducten van respectievelijk kaas- en ciderproductie.
Deze nieuwe drank werd aanvankelijk “Fanta” genoemd vanwege het Duitse woord “Fantasie”, wat “verbeelding” of “fantasie” betekent.
De drank was een succes in Duitsland en werd later na de oorlog ook in andere landen geïntroduceerd.
Het is vermeldenswaard dat de creatie van Fanta niet rechtstreeks verband hield met het Nazi-regime of de oorlogsinspanning, maar eerder een antwoord was op de economische en logistieke uitdagingen waarmee de Duitse Coca-Cola dochteronderneming tijdens de oorlog werd geconfronteerd.
Zoals vele Duitse bedrijven tijdens de oorlog stond Coca-Cola’s Duitse dochteronderneming echter onder controle van de Nazi regering, die de controle over alle buitenlandse bedrijven in het land had overgenomen.
Perfect voor de persoonlijke gebruiksvoorwerpen van de Duitse soldaat!

Artikelnummer: 10398

Out of stock

Category: