Original WWII German/Dutch Reichskommissariat citation in folder

650 

This large format certificate in folder is in good condition and was awarded by Reichskommissar Dr. Arthur Seyss-Inquart to a member of the Reichskommissariat during World War II.
The certificate is blank and features a gold-colored eagle.
The folder also features a gold-colored eagle.

Inscription:

‘This deed is signed by me in the expectation that the appointee,
in faithfulness to his oath of service,
will conscientiously fulfill his official duties and will not betray the confidence placed in him as evidenced by this appointment.’

A very interesting certificate for the collaboration or Second World War collection!
Certificate dimensions: 34 x 24.5 cm.
We have never encountered another example before! 

Article number: 11103

 

Originele WWII Duits/Nederlandse Reichskommissariat oorkonde in map 

Deze groot formaat oorkonde in map is in goede conditie en werd uitgereikt door Reichskommissar Dr. Arthur Seyss-Inquart aan een lid van het Rijkscommissariaat tijdens de Tweede Wereldoorlog.
De oorkonde is niet ingevuld en voorzien van een goudgekleurde adelaar.
Ook de map is voorzien van een goudgekleurde adelaar.

Opschrift:

‘Deze akte wordt door mij geteekend in de verwachting,
dat de benoemde, in trouw aan zijn diensteed,
zijnde ambtelijke plichten nauwgezet zal vervullen en het vertrouwen,
dat blijkens deze benoeming in hem wordt gesteld, niet zal beschamen.’

Een zeer interessante oorkonde voor de collaboratie of Tweede Wereldoorlog verzameling!
Afmetingen oorkonde: 34 x 24,5 cm.
Wij hebben nooit een ander exemplaar gezien!

Artikelnummer: 11103

Out of stock

Category: