Original WWII German document SS-Obergruppenführer Rauter about the Sperrgebieten in the Netherlands

45 

The document is in good condition, dates from June 21, 1941 and comes from SS-Obergruppenführer Rauter in The Hague.
The document contains information about the ‘Sperrgebieten’ of the Dutch coast.
Locations such as Texel, Vlieland, Terschelling, Rottumerplaat, Schiermonnikoog, Zeeland, South Holland and Hoek van Holland are mentioned.
An interesting document for the regional collector!

Article number: 9174

 

Origineel WWII Duits document SS-Obergruppenführer Rauter ‘Sperrgebiet’ 

Het document is in goede conditie, dateert van 21 juni 1941 en is afkomstig van SS-Obergruppenführer Rauter in Den Haag.
Het document bevat informatie over de ‘Sperrgebieten’ van de Nederlandse kust.
Locaties als Texel, Vlieland, Terschelling, Rottumerplaat, Schiermonnikoog, Zeeland, Zuid-Holland en Hoek van Holland worden benoemd.
Een interessant document voor de regionale verzamelaar!

Artikelnummer: 9174

Uitverkocht

Categorie: