Original WWII German ‘Battle of the Bulge’ minefield map of the area of Vielsalm

100 

This German minefield map is in good condition, dates from January 1945 and was used during the Ardennes Offensive in the region of Vielsalm.
The map shows a German minefield which was laid on January 18, 1945 by the German officer Trauer who served in the Heeres-Pionier-Bataillon (mot) 755.

Information about Heeres-Pionier-Bataillon (mot) 755:

On December 13, 1944, the order was given to deploy the battalion in the Ardennes offensive. For this purpose the battalion was subordinated to the 272nd Volksgrenadier Division. Parts of the battalion were deployed in Dreiborn, Schleden district. The battalion took up positions near Eicherscheid in the Monschau district on December 15, 1944. On December 16, 1944, it was used again by the infantry to protect the right flank of the attacking troops. As early as December 17, 1944, the battalion had to repel violent attacks. On December 18, 1944, the battalion was subordinated to the 326th Volksgrenadier Division. On December 20, 1944, another pioneering operation began, this time led by SS-Obersturmführer Hansen. The battalion was mainly used to build temporary roads on the broken and bombed march and supply roads. This happened, for example, on the Holzheim – Heppenbach – St. Vith road. On December 22, 1944, the battalion command post was in Medendorf, Malmedy district. The battalion was subordinate to the 108th Engineer Regimental Staff under Major Held. From December 26, 1944 the situation changed again. The battalion now fell under the 40th Engineer Regiment and was also recognized for the rapid repair of the road through St. Vith in the Malmedy district. On December 29, 1944, the battalion command post moved to Steinebrück, south of Vith.
The battalion spent January 1, 1945, like Christmas, in bombed neighborhoods without sufficient supplies. The cold and snow made it difficult for everyone. On January 2, 1945, the battalion was moved to the Lesailles area in Belgium. The battalion’s command post was set up in Ottre and the battalion was deployed for road construction. On January 3, 1945, the battalion was reassigned to the LXIV. Subordinate to the army corps. The battalion command post was moved to Baclain. Here the battalion was again deployed as infantry for defense.
The battalion commander, Captain Brückner, was wounded on January 6, 1945. Captain Albert Seibertz, until then captain of the staff, took over the leadership of the battalion.
From January 6, 1945, the battalion was involved in the delaying fighting up to the Rhine, which brought it into the Remagen area. Defensive fighting continued thereafter and the battalion reached the Bergisches Land. Here the battalion was disbanded towards the end of the war and the majority escaped captivity.

German items from the Ardennes Offensive are very rare and difficult to find!
Unique to the ‘Battle of the Bulge’ collection!

Article number: 12497

 

Originele WWII Duitse ‘Ardennen Offensief’ mijnenveld kaart Vielsalm

Deze Duitse mijnenveld kaart is in goede conditie, dateert van januari 1945 en werd gebruikt tijdens het Ardennen Offensief in de regio van Vielsalm.
Op de kaart is een Duits mijnenveld te zien welke aangelegd werd op 18 januari 1945 door de Duitse officier Trauer welke diende in het Heeres-Pionier-Bataillon (mot) 755.

Informatie over Heeres-Pionier-Bataillon (mot) 755:

Op 13 december 1944 werd het bevel gegeven om het bataljon in te zetten in het Ardennenoffensief. Voor dit doel werd het bataljon ondergeschikt gemaakt aan de 272e Volksgrenadierdivisie. Delen van het bataljon werden ingezet in Dreiborn, district Schleiden. Het bataljon nam op 15 december 1944 posities in nabij Eicherscheid in het district Monschau. Op 16 december 1944 werd het opnieuw door de infanterie gebruikt om de rechterflank van de aanvallende troepen te beschermen. Al op 17 december 1944 moest het bataljon gewelddadige aanvallen afslaan. Op 18 december 1944 werd het bataljon ondergeschikt aan de 326e Volksgrenadierdivisie. Op 20 december 1944 begon een nieuwe baanbrekende operatie, dit keer onder leiding van SS-Obersturmführer Hansen. Het bataljon werd voornamelijk gebruikt om tijdelijke wegen aan te leggen op de kapotte en gebombardeerde mars- en bevoorradingswegen. Dit gebeurde bijvoorbeeld op de weg Holzheim – Heppenbach – St. Vith. Op 22 december 1944 bevond de commandopost van het bataljon zich in Medendorf, district Malmedy. Het bataljon was ondergeschikt aan de 108th Engineer Regimental Staff onder leiding van majoor Held. Vanaf 26 december 1944 veranderde de situatie opnieuw. Het bataljon viel nu onder het 40e Genieregiment en kreeg ook erkenning voor het snelle herstel van de weg door St. Vith in de wijk Malmedy. Op 29 december 1944 verhuisde de commandopost van het bataljon naar Steinebrück, ten zuiden van Vith.
Het bataljon bracht 1 januari 1945, net als Kerstmis, door in gebombardeerde wijken zonder voldoende voorraden. De kou en de sneeuw maakten het voor iedereen lastig. Op 2 januari 1945 werd het bataljon verplaatst naar het Lesailles-gebied in België. In Ottre werd de commandopost van het bataljon ingericht en het bataljon werd ingezet bij de wegenbouw. Op 3 januari 1945 werd het bataljon opnieuw ingedeeld bij de LXIV. Ondergeschikt aan het legerkorps. De commandopost van het bataljon werd verplaatst naar Baclain. Hier werd het bataljon opnieuw ingezet als infanterie ter verdediging. De bataljonscommandant, kapitein Brückner, raakte op 6 januari 1945 gewond. Kapitein Albert Seibertz, tot dan toe kapitein van de staf, nam de leiding van het bataljon van hem over. Vanaf 6 januari 1945 was het bataljon betrokken bij de vertragende gevechten tot aan de Rijn, waardoor het in het gebied van Remagen terechtkwam.
De defensieve gevechten gingen daarna door en het bataljon bereikte het Bergisches Land. Hier werd het bataljon tegen het einde van de oorlog ontbonden en het grootste deel ontsnapte aan gevangenschap.

Duitse kaarten van het Ardennen Offensief zijn zeer zeldzaam en lastig te vinden!
Uniek voor de ‘Battle of the Bulge’ collectie!

Artikelnummer: 12497

Out of stock

Category: