Original WWII Flemish Verdinaso ‘Joris van Severen’ poster

1.450 

The Flemish poster is in used condition and shows the leader of the Flemish collaboration movement Verdinaso, Joris van Severen.

Joris van Severen was born on July 19, 1894 in Wakken and he was the son of Edmond Van Severen and Irma Van de Maele and was born as Georges Van Severen. Later he would Dutchize his name.

During the First World War, Van Severen was called into arms.
First he was a sergeant, from 1917 an officer.
His Flemish orientation radicalized under the influence of the conditions at the front.
He was part of the Front Movement and was punished for his activities.

On October 4, 1931, Van Severen founded the Verdinaso, which was not a party, but an association of National Solidarists throughout the Netherlands inspired by fascism: Verbond van Dietse Nationaal-Solidaristen.
The Verdinaso was in all its manifestations a fascist association, with a militia (the Dietse/Dinaso Militanten Orde (DMO), uniforms, marches, country days, and an anti-democratic, corporatist program.

Despite the abandonment of the anti-Belgian attitude, traditional circles remained suspicious, and the State Security still saw van Severen as a danger.
Even before the Germans invaded Belgium, Van Severen was arrested on May 10, 1940 and, along with many others, extradited to France for no concrete reason.

In Abbeville, those arrested were locked up in the basement of a bandstand due to lack of space.
What happened that night went down in history as the Abbeville massacre.

In the prevailing climate of war, the French military had been ordered to dispose of all 78 prisoners.
They randomly took them out of the basement in groups of four or five and summarily shot them dead. After twelve people had been shot, Van Severen and Jan Rijckoort — his secretary and friend — tried to mediate to prevent further bloodshed, but they were both killed with a shot in the neck.
A total of 21 people were killed that night.

This poster was printed by the printer L.F. de Vos & C. in Antwerp.
Dimensions: 85 x 62 cm.
The poster has adhesive tape on the outer edges (not visible when framed), but nevertheless still a very rare collaboration poster!

Article number: 9856

 

Originele WWII Vlaamse Verdinaso ‘Joris van Severen’ poster

De Vlaamse poster is in gebruikte conditie en daarop is de leider van Vlaamse collaboratie beweging Verdinaso, Joris van Severen te zien.

Joris van Severen werd geboren op 19 juli 1894 in Wakken en hij was de zoon van Edmond Van Severen en Irma Van de Maele en werd geboren als Georges Van Severen. Later zou hij zijn naam vernederlandsen.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd Van Severen onder de wapens geroepen.
Eerst was hij sergeant, vanaf 1917 officier.
Zijn Vlaamsgezindheid radicaliseerde onder invloed van de toestanden aan het front.
Hij maakte deel uit van de Frontbeweging en werd gestraft voor zijn activiteiten.

Van Severen richtte op 4 oktober 1931 het Verdinaso op, dat geen partij was, maar een op het fascisme geïnspireerde vereniging van nationaal-solidaristische Heel-Nederlanders: Verbond van Dietse Nationaal-Solidaristen.

Het Verdinaso was in al zijn verschijningsvormen een fascistische vereniging, met een militie (de Dietse/Dinaso Militanten Orde (DMO), uniformen, marsen, landdagen, en een antidemocratisch, corporatistisch programma.

Ondanks het opgeven van de anti-Belgische houding bleven de traditionele kringen argwanend, en de Staatsveiligheid zag van Severen nog steeds als een gevaar. Nog voor de Duitsers België binnenvielen werd Van Severen op 10 mei 1940 opgepakt en met veel anderen zonder concrete aanleiding aan Frankrijk uitgeleverd. 

In Abbeville werden de gearresteerden wegens plaatsgebrek opgesloten in de kelder van een muziekkiosk. Wat die nacht gebeurd is, ging later de geschiedenis in als het bloedbad van Abbeville.

In het heersende oorlogsklimaat hadden de Franse militairen de opdracht gekregen alle 78 gevangenen uit de weg te ruimen.
Ze haalden hen willekeurig per vier of vijf uit de kelder en schoten hen standrechtelijk dood.
Nadat twaalf mensen doodgeschoten waren probeerden Van Severen en Jan Rijckoort — zijn secretaris en vriend — door bemiddeling verder bloedvergieten te voorkomen, maar ze werden beiden met een nekschot gedood.
In totaal vonden die nacht 21 mensen de dood.

Deze poster werd gedrukt door de drukker L.F. de Vos & C. in Antwerpen.

Afmetingen: 85 x 62 cm.

De poster heeft aan de buitenrandjes plakband (wanneer deze ingelijst is niet te zien), maar desondanks nog steeds een zeer zeldzame collaboratie poster! 

Artikelnummer: 9856

Out of stock

Category: