Original WWII Flemish collaboration deluxe edition book with autograph ‘De Parachutisten van Orleans by Antoon Mermans’

150 

This Flemish book is in good condition and it is the book “The Paratroopers of Orleans” by Antoon Mermans.
This book is a deluxe edition of which only 50 were issued containing a message and signature by Antoon Mermans.
Born August 21, 1898 in Lanaken, Antoon Mermans was a Belgian journalist, editor-in-chief and collaborator during World War II.

This book is about the massacre at Abbeville.
The Abbeville Massacre was an event on May 20, 1940, at the beginning of World War II, in the French town of Abbeville.
During the German invasion, Belgian authorities had arrested a number of suspects (hostile Belgians and enemy foreigners) between May 10 and 15 by order of Auditor General Walter Ganshof van der Meersch. “It is clear that they acted very irresponsibly and arbitrarily in the arrests. They picked up people just like that: out of revenge, out of jealousy, for their political beliefs, their Jewish origin or because of their foreign nationality” according to survivor Gaby Warris.

Among them were Joris van Severen and Léon Degrelle. Despite futile attempts by friendly members of parliament to secure Van Severen’s release, he and Degrelle and 77 others were deported to France on May 15, 1940.

The group also included 18 Jews, 14 Germans, a number of Belgian communists (Caestecker, Monami and Van Dijcke), Italian antifascists and two Belgians who worked for the German Abwehr (counterintelligence) (De Bruyn and Vanderkelen).
Three days later, on May 19, the entire group was taken to Abbeville and locked up under the music kiosk in the Market Square. On the night of May 19-20, when the town of Abbeville was heavily bombed from the air by German squadrons, the French guards thought the prisoners would be freed by the Germans. They decided in the afternoon of May 20 that it was better to execute them. Twenty-one prisoners were taken from the kiosk cellar on the orders of French Captain Dingeon, who was Abbeville’s place commander, placed against the wall and shot without trial. One woman, Maria Geerolf-Ceuterick, was killed with bayonet wounds. She had been mistakenly arrested in place of her son-in-law, Dutch architect Ernst Warris, who lived in Bruges.

The executions ended at the hands of Lieutenant Leclabart, who finally arrived and was able to stop the massacre. Among the 21 victims of six different nationalities were eight Belgians. Van Severen and Rijckoort were two of the dead.

This book contains 159 pages and it is number 41 out of 50 ever awarded.
In the front, collaborator Antoon Mermans wrote, So that your loved ones would never experience such a ghostly journey, Mermans.

A rare item for the collaboration collection!

Article number: 10980

 

Origineel WWII Vlaamse collaboratie boek met handtekening ‘De Parachutisten van Orleans – Antoon Mermans’

Dit Vlaamse boek is in goede conditie en het betreft het boek ‘De parachutisten van Orleans’ door Antoon Mermans.
Dit boek is een luxe uitgave waar er slechts 50 van zijn uitgereikt met daarin een bericht en handtekening van Antoon Mermans.
Antoon Mermans werd geboren op 21 augustus 1898 in Lanaken en was een Belgisch journalist, hoofdredacteur en collaborateur tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Dit boek gaat over het bloedbad bij Abbeville.
Het Bloedbad van Abbeville was een gebeurtenis op 20 mei 1940, aan het begin van de Tweede Wereldoorlog, in de Franse stad Abbeville.
Bij de Duitse inval hadden de Belgische autoriteiten tussen 10 en 15 mei een aantal verdachten (vijandige Belgen en vijandelijke buitenlanders) opgepakt in opdracht van de auditeur-generaal Walter Ganshof van der Meersch. “Het is duidelijk dat men heel onverantwoord en willekeurig te werk is gegaan bij de arrestaties. Ze hebben zomaar wat mensen opgehaald: uit wraak, uit jaloezie, om hun politieke overtuigingen, hun Joodse afkomst of wegens hun buitenlandse nationaliteit” volgens overlevende Gaby Warris.

Onder hen bevonden zich onder anderen Joris van Severen en Léon Degrelle. Ondanks vergeefse pogingen van bevriende parlementsleden om Van Severen vrij te krijgen, werd hij met Degrelle en 77 anderen op 15 mei 1940 naar Frankrijk gedeporteerd.

Onder de groep bevonden zich ook 18 Joden, veertien Duitsers, een aantal Belgische communisten (Caestecker, Monami en Van Dijcke), Italiaanse antifascisten en twee Belgen die voor de Duitse Abwehr (contraspionage) werkten (De Bruyn en Vanderkelen).
Drie dagen later, op 19 mei, werd de hele groep naar Abbeville gevoerd en opgesloten onder de muziekkiosk op het Marktplein. Toen in de nacht van 19 op 20 mei de stad Abbeville vanuit de lucht door Duitse eskaders zwaar gebombardeerd werd, dachten de Franse bewakers dat de gevangenen bevrijd zouden worden door de Duitsers. Zij besloten in de middag van 20 mei dat het beter was ze te executeren. Eenentwintig gevangenen werden op bevel van de Franse kapitein Dingeon, die plaatscommandant van Abbeville was, uit de kioskkelder gehaald, tegen de muur gezet en zonder proces doodgeschoten. Een vrouw, Maria Geerolf-Ceuterick, werd met bajonetsteken gedood. Zij was per vergissing gearresteerd in plaats van haar schoonzoon, de in Brugge wonende Nederlandse architect Ernst Warris. De executies eindigden door toedoen van luitenant Leclabart, die ten slotte arriveerde en de slachtpartij kon stoppen. Onder de 21 slachtoffers van zes verschillende nationaliteiten waren acht Belgen. Van Severen en Rijckoort waren twee van de doden.

Dit boek bevat 159 pagina’s en het is nummer 41 van de 50 die ooit zijn uitgereikt.
Voorin schreef de collaborateur Antoon Mermans, Opdat uwe geliefden nooit dergelijke spookreis zouden meemaken, Mermans.

Een zeldzaam item voor de collaboratie verzameling!

Artikelnummer: 10980

 

 

 

Out of stock

Category: