Original WWII Dutch Waffen-SS volunteer legion letter from the commander Seyffardt

200 

This Dutch Volunteer Legion letter is in good condition, dates from 1942 and comes from commander Lieutenant General Seyffardt.
He sent this letter to Mr. Schuilenburg of the National Socialist Museum.
The letter contains information about a number of collection tins that he took from the NSB exhibition of Mr. Schuilenburg borrowed and who were present at the headquarters of the volunteer legion.

On the evening of Friday, February 5, 1943, Seyffardt was shot in his own home at Van Neckstraat 36 in The Hague by Gerrit Willem Kastein and Jan Verleun, two members of the Dutch resistance group Corellistraat 6 in Amsterdam CS-6.
He died of his injuries a day later

Unique for the collaboration or Second World War collection!

Article number: 11428

 

Originele WWII Nederlands Vrijwilligers-Legioen brief van Seyffardt 

Deze Vrijwilligers-Legioen Nederland brief is in goede conditie, dateert uit 1942 en is afkomstig van de commandant Luitenant-Generaal Seyffardt.
Hij verzond deze brief naar dhr. Schuilenburg van het Nationaal Socialistisch Museum.
De brief bevat informatie over een aantal collectebussen die hij uit de NSB tentoonstelling van dhr. Schuilenburg leende en welke aanwezig waren op het hoofdkwartier van het vrijwilligers legioen.

Op de avond van vrijdag 5 februari 1943 werd Seijffardt in zijn eigen huis aan de Haagse Van Neckstraat 36 neergeschoten door Gerrit Willem Kastein en Jan Verleun, twee leden van de Nederlandse verzetsgroep Corellistraat 6 in Amsterdam CS-6. Een dag later bezweek hij aan zijn verwondingen

Uniek voor de collaboratie of Tweede Wereldoorlog verzameling!

Artikelnummer: 11428

Out of stock

Category: