Original WWII Dutch ‘Voedselvoorziening’ document Rotterdam

25 

The Dutch document is in good condition and was used by the Food Service in Rotterdam during World War II.
The document was signed by commander ‘Voogt’ of the Civil Guard of Rotterdam.
Perfect for the regional collector!

Article number: 10416

Origineel WWII Nederlands document voedselvoorziening Rotterdam

Het Nederlandse document is in goede conditie en werd gebruikt door de Voedselvoorziening in Rotterdam tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Het document werd ondertekend door de commandant ‘Voogt’ van de burgerwacht van Rotterdam.
Perfect voor de regionale verzamelaar!

Artikelnummer: 10416

 

In stock