Original WWII Dutch SS statement document from a ‘Onderschaarleider’ from Groningen

150 

This rare Dutch SS statement document is in good condition and belonged to an SS-Onderschaarleider from Groningen who confirmed that he had received his uniform and equipment.
A very rare statement for the Dutch collaboration collection!

Article number: 12318

 

Origineel WWII Nederlandse SS verklaring document van SS-Onderschaarleider uit Groningen

Deze Nederlandsche SS verklaring is in goede conditie en behoorde tot een SS-Onderschaarleider uit Groningen welke bevestigde dat hij zijn uniform en uitrusting in ontvangst had genomen.
Een zeer zeldzame verklaring voor de Nederlandse collaboratie verzameling!

Artikelnummer: 12318

In stock