Original WWII Dutch Rijksfilmkeuring ID card of a member from Groningen

100 

The Dutch Rijksfilmkeuring identification card is in good condition, dates from 1942 and belongs to an employee from Groningen.
Film censorship refers to the identification, prior to the appearance of a film, of characteristics that make a motion picture potentially unsuitable for certain groups of viewers.
During the war, many propaganda films were censored by this staff.
An interesting ID card for the World War II collection!

Article number: 10257

 

Originele WWII Nederlandse Rijksfilmkeuring legitimatiekaart 

De Nederlandse Rijksfilmkeuring legitimatiekaart is in goede conditie, dateert uit 1942 en is afkomstig van een medewerker uit Groningen.
Met filmkeuring wordt bedoeld dat er voorafgaand aan de verschijning van een film wordt aangegeven welke kenmerken een rolprent vertoont, waardoor die mogelijk ongeschikt is voor bepaalde groepen kijkers.
Tijdens de oorlog werden er vele propaganda film gekeurd door dit personeel.
Een interessante ID kaart voor de Tweede Wereldoorlog collectie!

Artikelnummer: 10257

Out of stock

Category: