Original WWII Dutch resistance notes with possible collaborators or traitors

75 

These two note sheets are in good condition and were used by the Dutch resistance to note suspicious persons or collaborators and pass them on to other members of the resistance.
There are names, addresses and e.g. the act described such as, has betrayed family or N.S.B. or strong sympathizer or spy for German Wehrmacht.
A very interesting set for the resistance or documentation collection!

Article number: 10861

 

Originele WWII Nederlandse verzet notitie blaadjes met mogelijke collaborateurs en verraders 

Deze twee notities blaadjes zijn in goede conditie en werden gebruikt door het Nederlandse verzet om verdachte personen of collaborateurs op te noteren en door te geven aan andere verzetsleden.
Er staan namen, adressen en bijv. de daad beschreven zoals, heeft familie verraden of N.S.B. of sterk sympathiserend of spionne voor Duitsche Weermacht.
Een zeer interessante set voor de verzet of documentatie collectie!

Artikelnummer: 10861

Out of stock

Category: