Original WWII Dutch Rechtsfront application letter

100 

This Dutch Rechtsfront application letter is in good condition, dates from October 5, 1940 and is from an inspector of the Arnhem Police who applied to the collaboration organization Rechtsfront.
The man was also a member of the NSB.
The Rechtsfront was founded on Mussert’s instructions by Alkmaar judge H. Fruin on August 12, 1940, and was an NSB organization.
The Rechtsfront sought the unification of everyone involved in the establishment of law, application of law and law enforcement.

A very interesting Rechtsfront document for the collaboration collection!

Article number: 12567

 

Originele WWII Nederlandse Rechtsfront aanmeldingsbrief 

Deze Nederlandse Rechtsfront aanmeldingsbrief is in goede conditie, dateert van 5 oktober 1940 en is afkomstig van een hoofdinspecteur van de Politie in Arnhem welke zich aanmeldde bij de collaboratie organisatie Rechtsfront.
De man was tevens lid van de NSB.
Het Rechtsfront werd op aanwijzing van Mussert door de Alkmaarse rechter H. Fruin opgericht op 12 augustus 1940 en was een NSB-organisatie.
Het Rechtsfront streefde naar de samenbundeling van iedereen die bij rechtsvinding, rechtstoepassing en rechtshandhaving betrokken was.
Een zeer interessant Rechtsfront document voor de collaboratie verzameling!

Artikelnummer: 12567

In stock