Original WWII Dutch poster regarding the city tram in Amsterdam

75 

The Dutch poster is in good condition and and was used in the municipal streetcar of Amsterdam during World War II.
The poster announces that personnel of the Wehrmacht, German police and SS always have priority in the trams.
An interesting poster for the regional collector!

Article number: 10262

 

Originele WWII Nederlandse poster mbt de Gemeentetram in Amsterdam

De Nederlandse poster is in goede conditie en en werd gebruikt in de gemeentetram van Amsterdam tijdens de Tweede Wereldoorlog.
De poster maakt bekend dat het personeel van de Wehrmacht, Duitse politie en SS altijd voorrang in de tram heeft.
Een interessante poster voor de regionale verzamelaar!

Artikelnummer: 10262

Out of stock

Category: