Original WWII Dutch Oorlogsherinneringskruis with miniature in box

50 

This Dutch War Remembrance Cross (Oorlogsherinneringskruis) is in good condition and complete with miniature and box.

The Dutch War Remembrance Cross (Oorlogsherinneringskruis) was instituted in the Netherlands by Royal Decree no. 6 of March 16, 1944 and replaced the old Medal of Honor for Important Military Companies. The latter decoration was awarded for special campaigns, but the War Remembrance Cross was a much more general decoration for all those who had served in the armed forces or in the merchant, fishing, or civil aviation during the war against Germany, Japan and their allies.

The War Remembrance Cross served as a reward for:

Soldiers in the service of the Kingdom of the Netherlands;

Dutch or Dutch subjects (inhabitants of the Dutch East Indies were not Dutch), serving on board Dutch merchant or fishing vessels under Dutch or allied management;

Dutch nationals or Dutch nationals, who are part of aircrews of Dutch civil aviation under Dutch or allied management.
The medal was produced by the Koninklijk Begeer in Voorschoten and designed by A. Tack in Breda.

Article number: 10830

 

Origineel WWII Nederlands Oorlogsherinneringskruis met miniatuur in doos

Dit Oorlogsherinneringskruis is in goede conditie en compleet met miniatuur en in doos.
Het Oorlogsherinneringskruis werd in Nederland bij Koninklijk Besluit no. 6 van 16 maart 1944 ingesteld en verving het oude Ereteken voor Belangrijke Krijgsbedrijven.
Deze laatste onderscheiding werd voor bijzondere campagnes toegekend maar het Oorlogsherinneringskruis was een veel algemenere onderscheiding voor allen die in de oorlog tegen Duitsland, Japan en hun bondgenoten in de krijgsmacht of in de handelsvloot, vissersvloot of burgerluchtvaart hadden gediend.

Het Oorlogsherinneringskruis diende als beloning voor:

Militairen, in dienst van het Koninkrijk der Nederlanden;

Nederlanders of Nederlandse onderdanen (inwoners van Nederlands-Indië waren geen Nederlanders), dienende aan boord van Nederlandse koopvaardij- of vissersschepen onder Nederlands dan wel geallieerd beheer;
Nederlanders of Nederlandse onderdanen, deel uitmakende van vliegtuigbemanningen der Nederlandse burgerluchtvaart onder Nederlands dan wel geallieerd beheer.
De medaille is in geproduceerd door het Koninklijk Begeer in Voorschoten en opgemaakt door A. Tack in Breda.

Artikelnummer: 10830

Out of stock

Category: