Original WWII Dutch NSB W.A. Heerban list Den Haag

45 

The NSB list is in good condition and contains the changes in the W.A. Heerban of The Hague.
The list contains names of NSB members and their position.
A special list for the NSB or collaboration collection!

Article number: 8811

 

Originele WWII Nederlandse NSB W.A. Heerban lijst Den Haag

De NSB lijst is in goede conditie en bevat de wijzigingen in het kader W.A. Heerban van Den Haag.
De lijst bevat namen van NSB leden met hun functie.
Een bijzondere lijst voor de NSB of collaboratie verzameling!

Artikelnummer: 8811

Out of stock

Category: