Original WWII Dutch NSB signed letter from Müller-Lehning to Anton Mussert

195 

This very interesting Dutch NSB letter is in good condition and was sent by NSB leader Hans Werner Müller-Lehning to NSB leader Anton Mussert on May 19, 1942.
Hans Werner Müller-Lehning was the Authorized Officer in Special Service of the Leader and was jointly responsible for the co-responsible looting of Jewish assets during World War II.
He was born November 3, 1895, in Elberfeld, Germany, and committed suicide June 13, 1945, in Wassenaar.
This letter was hand-signed by Müller-Lehning.

‘Leader,
Enclosed you receive copies of the telegrams sent to Reichsführer SS and to Gruppenführer Wolff.
I have had a lengthy conversation with the Reich Commissioner and would like to ask you to be able to report back before you have the proposed meeting with the Reich Commissioner.
The Reichskommissar and Generalkommissar Schmidt wish you a speedy recovery and expect to hear from you in due course when the discussions can take place.
Hou Zee!
Your, Müller-Lehning.

An interesting signature letter for the collaboration or NSB collection!

Article number: 11504

 

Originele WWII Nederlands NSB brief van Müller-Lehning naar Anton Mussert

Deze bijzondere Nederlandse NSB brief is in goede conditie en werd verstuurd door de NSB’er Hans Werner Müller-Lehning naar NSB leider Anton Mussert op 19 mei 1942.
Hans Werner Müller-Lehning was de Gemachtigde in Bijzonderen Dienst van den Leider en was medeverantwoordelijk voor de medeverantwoordelijk roof van het joodse vermogen tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Hij werd geboren op 3 november 1895 in Elberfeld (Duitsland) en pleegde zelfmoord op 13 juni 1945 in Wassenaar.
Deze brief werd met de hand ondertekend door Müller-Lehning.

‘Leider,
Bijgaand ontvangt U afschriften van de telegrammen die aan Reichsführer SS en aan Gruppenführer Wolff verzonden zijn.
Ik heb een langdurig onderhoud gehad met den Rijkscommissaris en zou U gaarne willen verzoeken rapport uit te kunnen brengen, voordat U het voorgenomen onder houd met den Rijkscommissaris zult hebben.
De Rijkscommissaris en Generalkommissar Schmidt wensen U van harte beterschap en verwachten t.z.t. bericht van U wanneer de besprekingen kunnen plaats vinden.
Hou Zee!
Uw, Müller-Lehning.’

Een interessante brief met handtekening voor de collaboratie of NSB verzameling!

Artikelnummer: 11504

Out of stock

Category: