Original WWII Dutch NSB Rost van Tonningen letter and portrait photo

295 

Meinoud Marinus Rost van Tonningen was born on February 19, 1894 in Surabaya in what was then the Dutch East Indies.
Rost van Tonningen became a member of the NSB on August 7, 1936 and in 1939 he founded the Mussert Garde.
On December 21, 1940, he married Florie Rost van Tonningen-Heubel, also known as the Black Widow.
On March 26, 1941, he became president of the Dutch bank and in 1944 he became a member of the Nederlandsche SS.

In the summer of 1944, Rost van Tonningen was trained as an officer in the first battalion of Landstorm Nederland.
In mid-March 1945 he left for the front, which was then in the Betuwe.
On May 8 of the same year, Rost van Tonningen (who had risen to the rank of Obersturmführer) was captured by the Canadians.
He was first transferred to an internment camp in Elst, then transferred from there to Utrecht and taken to the prison in Scheveningen on 5 June.
On June 6, 1945, he (presumably) committed suicide by throwing himself over the balustrade in the stairwell from the first floor, desperate after horrific torture.

The letter was typed on September 8, 1944 in Amsterdam and was sent to NSB member C. Roodenburg in Haarlem.
Rost van Tonningen invited him personally to meet him on September 11, 1944.
Dimensions portrait photo: 12 x 9,5 cm.
Items related to Rost van Tonningen are very rare and hard to find!

Article number: 8445

 

Originele WWII Nederlandse NSB Rost van Tonningen portret foto en brief

Meinoud Marinus Rost van Tonningen werd geboren op 19 februari 1894 in Soerabaja in het toenmalige Nederlansch-Indië.
Rost van Tonningen werd lid van de NSB op  7 augustus 1936 en in 1939 richtte hij de Mussert Garde op.
Op 21 december 1940 trouwde hij met de Florie Rost van Tonningen-Heubel, ook wel bekend als de Zwarte Weduwe.
Op 26 maart 1941 werd hij president van de Nederlandse bank en in 1944 werd hij lid van de Nederlandsche SS.

In de zomer van 1944 was Rost van Tonningen tot officier opgeleid bij het eerste bataljon van Landstorm Nederland.
Halverwege maart 1945 vertrok hij naar het front, dat toen in de Betuwe lag.
Op 8 mei van datzelfde jaar werd Rost van Tonningen (inmiddels opgeklommen tot de rang van Obersturmführer), door de Canadezen gevangengenomen. Hij werd eerst overgebracht naar een interneringskamp in Elst, vervolgens van daaruit overgeplaatst naar Utrecht en op 5 juni naar de gevangenis in Scheveningen gebracht.
Hij pleegde op 6 juni 1945 (vermoedelijk) zelfmoord door zich over de balustrade in de trappenhal vanaf de eerste verdieping naar beneden te gooien, wanhopig na gruwelijke martelingen.

De brief werd getyped op 8 september 1944 in Amsterdam en werd verstuurd naar NSB lid C. Roodenburg in Haarlem.
Roodenburg werd persoonlijk uitgenodigd door Rost van Tonningen.
Afmetingen portret foto: 12 x 9,5 cm.
Items mbt Rost van Tonningen zijn zeer zeldzaam en lastig te vinden!

Artikelnummer: 8445

Out of stock