Original WWII Dutch NSB Max Blokzijl handwritten letter

250 

The letter is in good condition and is hand written by the NSB Head of the Propaganda Department Max Blokzijl.
The letter was sent on July 25, 1943 to J.C. Bartels, the head of the NSB publishing company Nenasu.
The trial against Blokzijl soon followed after the war, which was followed with great interest because of his great fame among the Dutch public.
The indictment contained only one point: the accusation that during the years of occupation, while the Netherlands was at war with Germany, he deliberately carried out public propaganda, mainly by radio, aimed at breaking the spiritual resistance of the Dutch people and making that people become unfaithful to the common allied cause.
He was sentenced to death and was executed on March 16, 1946 on the Waalsdorpervlakte.
A very rare letter for the NSB or collaboration collection!

Article number: 8672

 

 

Originele WWII Nederlandse NSB handgeschreven brief Max Blokzijl

De brief is in goede conditie en handgeschreven door het NSB Hoofd der afdeling propaganda Max Blokzijl.
De brief werd verstuurd op 25 juli 1943 naar J.C. Bartels, het hoofd van de uitgeverij Nenasu.
Max Blokzijl schreef deze brief met betrekking tot een Jeugdstorm boek.
Na de oorlog volgde vrij snel de rechtszaak tegen Blokzijl, die wegens zijn grote bekendheid bij het Nederlandse publiek met grote belangstelling werd gevolgd. De tenlastelegging bevatte slechts één punt: de beschuldiging dat hij gedurende de bezettingsjaren, terwijl Nederland in oorlog was met Duitsland, opzettelijk, in het openbaar, in hoofdzaak door middel van radio, propaganda had gevoerd, gericht op het breken van het geestelijk verzet van het Nederlandse volk en het ontrouw doen worden van dat volk aan de gemeenschappelijke geallieerde zaak.
Hij werd ter dood veroordeeld en werd geexecuteerd op 16 maart 1946 op de Waalsdorpervlakte.
Een bijzondere brief voor de NSB of collaboratie collectie!

Artikelnummer: 8672

Op voorraad

Categorieën: ,