Original WWII Dutch NSB letter ‘Schreyner’

35 

The NSB letter is in good condition and was sent on October 5, 1940 by NSB Banleider (Ban 6) Schreyner.

‘Comrade,

I request that the Hoplieden, Kompaans and Vaandrigs, both instructive and administratively, meet on Thursday at 7.30 pm in the building Beeklaan 414m for a meeting to be held by me.
The Vendel Commanders ensure that this order is passed on to the Kompaans and Ensigns of their venders.
Hopman Smissaert will call the members of the Banstaff and the Banadministrateur for this meeting.

Hou Zee!

i/o Ban leader Ban 6.

wilh. Th. J. Schreyner.’

An interesting NSB letter for the collaboration collection!

Article number: 8801

 

Originele WWII Nederlandse NSB brief 

De NSB brief is in goede conditie en werd verstuur dop 5 oktober 1940 door NSB Banleider (Ban 6) Schreyner.

‘Kameraad, 

Ik verzoek de Hoplieden, Kompaans en Vaandrigs, zoowel instructief als adminstratief, op donderdag a.s. te 19.30 uur bijeen te komen in het gebouw Beeklaan 414m voor een door mij te houden bespreking.

De Vendel-Commandanten zorgen voor het doorgeven van deze order aan de Kompaans en Vaandrigs van hun vendels.

Hopman Smissaert zal de leden van de Banstaf en de Banadministrateur voor deze bijeenkomst oproepen.

Hou Zee! 

i/o Banleider Ban 6.

Wilh. Th. J. Schreyner.’

Een interessante NSB brief voor de collaboratie verzameling!

Artikelnummer: 8801

Op voorraad

Categorieën: ,