Original WWII Dutch NSB letter from H.G. Adena

50 

This Dutch NSB letter is in used condition and was sent and hand-signed by NSB Regional Organizer H.G. Adena from The Hague to the Circle Organizers of the NSB districts of South Holland and The Hague.

‘Comrade.
Herewith I send you the number of forms needed for your circle Quarterly Statement of Officers.
I urge You to make up Form B. (Circle) already now and send it to me.
Please do not wait until the c. forms of the groups have arrived. You will send them to me in due course.
So that the group organizers do not slacken off, they should always be urged to hand in the forms on time.
Hou Zee.
The Regional Organizer, Adena.’

This letter was sent on March 24, 1944 from Nassaulaan 21 in The Hague.
Perfect for the NSB or collaboration collection!

Article number: 10381

Originele WWII Nederlandse NSB brief van Gewestelijk Organisator H.G. Adena

De NSB brief is in gebruikte conditie en werd verstuurd en met de hand ondertekend door de NSB Gewestelijk Organisator H.G. Adena vanuit Den Haag naar de Kringorganisatoren van de NSB districten Zuid-Holland en Den Haag.

‘Kameraad.
Hiermede zend ik U het voor Uwen kring benoodigde aantal formulieren Driemaandelijksche opgave van Functionarissen.
Ik verzoek U dringend het formulier B. (Kring) reeds nu op te maken en aan mij op te zenden.
Hiermede a.u.b. niet wachten tot de formulieren c. van de groepen zijn binnen gekomen. Die krijg ik wel laten van U toegezonden.
Opdat de groepsorganisatoren niet verslappen, dient op tijdige inlevering hunnerzijds steeds te worden aangedrongen.
Hou Zee.
De Gewestelijk Organisator Adena.’

Deze brief werd verzonden op 24 maart 1944 vanaf de Nassaulaan 21 in Den Haag.
Perfect voor de NSB of collaboratie verzameling!

Artikelnummer: 10381

Out of stock

Category: