Original WWII Dutch NSB letter Cornelis van Geelkerken

40 

The letter is in used condition and came from NSB member Cornelis van Geelkerken.

‘Dear Lord,
Enclosed I have the honor to forward to you brochure V der N.S.B., ”Staatkundige Richtlijnen”.
Where the National Socialist Movement is in the full interest of the Dutch people, I trust that this paper will also have your full attention.

In the meantime I stay,
With National Socialist regards,

Hou Zee!
Head of Division III
C. van Geelkerken”

Perfect for the NSB or collaboration collection!

Article number: 8021

 

 

Originele WWII Nederlandse NSB brief Cornelis van Geelkerken

De brief is in gebruikte conditie en en was afkomstig van NSB’er Cornelis van Geelkerken.

‘Weleerwaarde Heer,

Ingesloten heb ik de eer U brochure V der N.S.B., ”Staatkundige Richtlijnen”, te doen toekomen.
Waar de Nationaal Socialistsche Beweging in de volle belangstelling van het Nederlandsche volk staat, vertrouw ik, dat dit geschrift ook Uwe volle aandacht zal hebben.

Inmiddels verblijf ik,
met Nationaal Socialistischen groet,

Hou Zee!
Hoofd Afdeeling III
C. van Geelkerken”

Perfect voor de NSB of collaboratie verzameling!

Artikelnummer: 8021

Out of stock

Category: