Original WWII Dutch NSB letter Anton Mussert

750 

The letter is in used condition and was written by NSB leader Anton Mussert.
This letter was sent on 15 May 1941 to Mrs. A.Wyers – van Bussell in Haarlem.

”Comrade,

My heartfelt thanks for your congratulations and gift in the form of a box of chocolates, which I received from you on 11th of this year.
It was an extraordinary holiday for all of us, and especially for me personally, because that day expressed the close bond that has developed between me and my comrades through our common struggle for People and Fatherland.

Hou Zee!
The leader,
Mussert.”

The autograph on the bottom was hand signed by Anton Mussert himself.
A very rare letter from the NSB leader for the collaboration or NSB collection!

Article number: 9820

 

Originele WWII Nederlandse NSB brief Anton Mussert

De brief is in gebruikte conditie en werd geschreven door NSB leider Anton Mussert.
Deze brief werd verstuurd op 15 mei 1941 naar Mevrouw A.Wyers – van Bussell in Haarlem.

”Kameraadske, 

Mijn hartelijken dank voor Uwe gelukwenschen en geschenk in den vorm van een doos chocolade, welke ik op 11 dezer van U mocht ontvangen.
Het was voor ons allen en vooral voor mij persoonlijk een buitengewone feestdag, omdat op dien dag tot uiting is gevracht de hechte band, die tusschen mij en mijne kameraden is ontstaan door onzen gemeenschapelijken strijd voor Volk en Vaderland.

Hou Zee!
De leider,
Mussert.”

De handtekening werd met de hand gezet door Anton Mussert.
Een bijzondere brief van de NSB leider voor de collaboratie of NSB collectie!

Artikelnummer: 9820

Out of stock

Category: