Original WWII Dutch NSB grouping of NSB official and Leader Council of Discipline Leendert Keers

This Dutch NSB grouping is in good condition and belonged to NSB official and Leader Council of Discipline Leendert Keers.
Leendert Keers and his wife Elisabeth Keers-Laseur were among the first NSB members in 1932 and were very good friends with Rost van Tonningen and his wife Florrie.
During the war, Leendert Keers became NSB group leader, Deputy Circle Leader, Circle Leader, Leader Council of Discipline, District Leader and speaker.
This set consists of his 5 years pocket book, membership book, membership cards of him and his wife from 1934, proof of membership cards from the years 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, Membership cards from 1942, 1943/44 and the emergency membership card from 1945.
An interesting detail, the proof of membership card from 1933 was personally signed by Cornelis van Geelkerken.
Elisabeth Keers-Laseur, his wife, was imprisoned during the German invasion of Holland in May 1940 but was released a few days later after the capitulation.
She became the head of the NSVO, also known as the National Socialist Women’s Organization.
Moreover, Keers-Laseur and her husband Leendert Keers were among Rost van Tonningen’s personal circle of friends, according to the memoirs written by his wife, the later so-called “Black widow” Florrie Rost van Tonningen-Heubel.
After liberation, Keers-Laseur and her husband, who were childless, ended up in a penal camp for land traitors for two years.
A one of a kind grouping of a high ranked NSB official for the collaboration collection!

Article number: 11053

 

Originele WWII Nederlandse NSB grouping van Leider Raad van Discipline Leendert Keers

Deze Nederlandse NSB grouping is in goede conditie en behoorde tot de hooggeplaatste NSB’er Leendert Keers.
Leendert Keers en zijn vrouw Elisabeth Keers-Laseur behoorden tot de eerste NSB leden in 1932 en waren zeer goed bevriend met Rost van Tonningen en zijn vrouw Florrie.
Tijdens de oorlog werd Leendert Keers NSB groepsleider, Plaatsvervangend Kringleider, Kringleider, Leider Raad van Discipline, Districtsleider en spreker.
Deze set bestaat uit zijn 5 jaren zakboekje, lidmaatschapsboekje, contributiekaarten van hem en zijn vrouw uit 1934, bewijs van lidmaatschapskaarten uit de jaren 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, Lidmaatschapskaarten uit 1942, 1943/44 en de  noodlidmaatschapskaart uit 1945.
Een interessant detail, de bewijs van lidmaatschapskaart uit 1933 werd persoonlijk gesigneerd door Cornelis van Geelkerken.
Elisabeth Keers-Laseur, zijn vrouw, werd tijdens de Duitse inval van Nederland in mei 1940 gevangen gezet maar kwam enige dagen later vrij na de capitulatie.
Zij werd het hoofd van de NSVO, ook wel bekend als de Nationaal-Socialistische Vrouwenorganisatie.
Bovendien mochten Keers-Laseur en haar man Leendert Keers zich rekenen tot de persoonlijke vriendenkring van Rost van Tonningen, zo blijkt uit de memoires die diens echtgenote, de latere zogenoemde ‘Zwarte weduwe’ Florrie Rost van Tonningen-Heubel.
Na de bevrijding belandden Keers-Laseur en haar echtgenoot, die kinderloos waren, twee jaar in een strafkamp voor landverraders.
Een zeer bijzondere set van een hooggeplaatste NSB’er voor de collaboratie verzameling!

Artikelnummer: 11053

Out of stock

Category: