Original WWII Dutch NSB donation citation of the Youth Care fund with Anton Mussert signature

550 

This Dutch NSB donation citation is in good condition and contains an original signature of NSB leader Anton Mussert.
On October 29, 1943, the NSB district leader of Rotterdam donated 2,000 guilders to the Family and Youth Care fund on behalf of the NSB.
A very unique certificate with Mussert signature for the Dutch collaboration collection!

Article number: 12390

 

Originele WWII Nederlandse NSB donatie oorkonde met Anton Mussert handtekening 

Deze Nederlandse NSB donatie oorkonde is in goede conditie en bevat een originele handtekening van NSB leider Anton Mussert.
op 29 oktober 1943 doneerde de NSB districtsleider van Rotterdam 2000 gulden aan het fonds Gezins-en Jeugdzorg uit naam van de NSB.
Een zeer unieke oorkonde met Mussert handtekening voor de Nederlandse collaboratie verzameling!

Artikelnummer: 12390

In stock