Original WWII Dutch NSB document with autograph J.E. Feenstra

125 

The document is in good condition and is dated April 12, 1941 and was hand-signed by the infamous Jacob Eduard Feenstra.
Feenstra was born on November 18, 1888 in Medan (Dutch East Indies) and was NSB Heerban leader, police officer and head of the military police in the Arnhem region.
Shortly after the German invasion of the Netherlands, Feenstra reported as a member of the NSB W.A. and a few months later he became Heerban leader of The Hague.
In May 1942 he was appointed head of the Marechaussee in the Arnhem region.
Feenstra was a very fanatical resistance and Jew hunter and was responsible for the arrest of hundreds of Dutch Jews.
After the war Feenstra was immediately sentenced to death and Queen Wilhelmina turned down a pardon.
He was executed on August 29, 1946 in Arnhem.
An interesting NSB document with a special signature for the collaboration or World War II collection!

Article number: 7391

 

Origineel WWII Nederlands NSB document met handtekening Jacob Eduard Feenstra

Het document is in goede conditie en dateert van 12 april 1941 en werd met de hand gesigneerd door de beruchte Jacob Eduard Feenstra.
Feenstra werd geboren op 18 november 1888 in Medan (Nederlands-Indië) en was NSB Heerbanleider, politie officier en hoofd van de marechaussee in gewest Arnhem.
Vlak na de Duitse inval in Nederland meldde Feenstra zich als lid bij de NSB W.A. en een aantal maanden daarna werd hij Heerbanleider van Den Haag.
In mei 1942 werd hij benoemd tot hoofd van de marechaussee in gewest Arnhem.
Feenstra was een zeer fanatieke verzet en jodenjager en was verantwoordelijk voor de arrestatie van honderden Nederlandse joden.
Na de oorlog werd Feenstra direct ter dood veroordeeld en Koniging Wilhelmina wees een gratie verzoek af.
Hij werd geexecuteerd op 29 augustus 1946 in Arnhem.
Een interessant NSB document met een bijzondere handtekening voor de collaboratie of Tweede Wereldoorlog collectie!

Artikelnummer: 7391

Uitverkocht

Categorie: