Original WWII Dutch NSB document regarding the Memorial of the Dutch Volunteer Legion signed by Scheltinga

125 

This Dutch NSB document was sent and signed by the Chief of the Cabinet of den Leider, D. de Blocq van Scheltinga on July 7, 1943.

‘Comrade,
I hereby inform you that the unveiling of the Memorial Tables of the Dutch Legion has been postponed until further notice.
Hou Zee!
The Chief of the Cabinet of the Leader, D. de Blocq van Scheltinga.’

An interesting document with signature for the NSB collection!

Article number: 11499

 

Origineel WWII Nederlands NSB document mbt de Vrijwilligers Legioen gedenktafel

Dit Nederlandse NSB document werd verstuurd en ondertekend door de Chef van het Kabinet van den Leider, D. de Blocq van Scheltinga op 7 juli 1943.

‘Kameraad,
Hiermede deel ik U mede, dat de onthulling der Gedenktafelen van het Nederlandsche Legioen tot nader order is uitgesteld.
Hou Zee! 

De Chef van het Kabinet van den Leider, D. de Blocq van Scheltinga.’
Een interessant document met handtekening voor de NSB collectie!

Artikelnummer: 11499

In stock