Original WWII Dutch NSB document regarding speakers at meetings

45 

This Dutch NSB document is in good condition a from the NSB Secretary General Carolus Huygen.
It was sent on June 5, 1944 to Mr. C.K. Hooftman in Utrecht.
Subject: Speakers at meetings
This document noted that some NSB speakers at meetings did not receive enough attention, for example, that sometimes they were not even picked up at the train station or greeted by those present.
An interesting NSB document for the collaboration collection!

Article number: 11196

 

Origineel WWII Nederlands NSB document mbt sprekers op vergaderingen 

Dit Nederlandse NSB document is in goede conditie een afkomstig van de NSB Secretaris-Generaal Carolus Huygen.
Het werd verstuurd op 5 juni 1944 naar de heer C.K. Hooftman in Utrecht.
Onderwerp: Sprekers op vergaderingen
In dit document werd opgemerkt dat sommige NSB sprekers tijdens vergaderingen niet genoeg aandacht kregen, bijvoorbeeld, dat ze soms niet eens opgehaald werden op het treinstation of begroet werd door de aanwezigen.
Een interessant NSB document voor de collaboratie verzameling!

Artikelnummer: 11196

Out of stock

Category: