Original WWII Dutch NSB document regarding a resistance action in Zwinderen (Drenthe)

30 

This Dutch NSB document is in good condition and contains information about a resistance action in Zwinderen.
This document was kept at Maliebaan 31 in Utrecht at the NSB press office.

‘On September 29, 1943, at about 9.15 a robbery attempt was made at the distribution office in Zwinderen, municipality of Oosterhesselen, by four persons, at least two of whom were armed with firearms. The superintendent on duty there was shot through the left leg, upon which he returned fire several times, and it is certain that at least two of the perpetrators were wounded. They then fled by bicycle. ‘

A very interesting historical document for the regional collector!

Article number: 10671

 

Origineel WWII Nederlands NSB document mbt een verzetsactie in Zwinderen 

Dit Nederlandse NSB document is in goede conditie en bevat informatie over een verzetsactie in Zwinderen.
Dit document werd bewaard aan de Maliebaan 31 in Utrecht op de NSB persafdeling.

‘Op 29 september 1943, te ongeveer 9.15 werd een roofoverval poging gedaan op het distributiekantoor te Zwinderen, gemeente Oosterhesselen, door vier personen, waarvan minstens twee gewapend met vuurwapenen. De aldaar dienstdoende opperwachtmeester werd door het linkerbeen geschoten, waarop hij enige malen heeft teruggeschoten, waarbij zeker is, dat minstens twee der daders zijn gewond. Deze zijn daarna per rijwiel gevlucht.’

Een zeer interessant historisch document voor de regionale verzamelaar!

Artikelnummer: 10671

Out of stock

Category: