Original WWII Dutch NSB document regarding a resistance action in Staphorst (Overijssel)

30 

This Dutch NSB document is in good condition, dated September 16, 1943, and it contains information about a resistance action in Staphorst (Overijssel).
This NSB document was kept at Maliebaan 31 at the NSB Press Department.

In the night of 8-9-1943 at 23.30 there was an armed raid on the town hall in Staphorst by 4 persons armed with firearms. They used the keys that were taken from a civil servant at his home in Staphorst at gunpoint. A supply of distribution documents, 8000 cards were stolen. Perpetrators are unknown.

A unique NSB document for the regional collector!

Article number: 11219

 

Origineel WWII Nederlands NSB document mbt een verzetsactie in Staphorst (Overijssel)

Dit Nederlandse NSB document is in goede conditie, dateert van 16 september 1943 en hierop staat informatie over een verzetsactie.
Dit NSB document werd bewaard aan de Maliebaan 31 op de NSB Pers afdeling.

‘In den nacht van 8 op 9-9-1943 te 23.30 is er een gewapende overval gepleegd op het gemeentehuis te Staphorst door 4 met vuurwapenen gewapende personen. Daarbij is gebruik gemaakt van de sleutels, die bij een ambtenaar aan diens woning te Staphorst onder bedreiging met een pistool waren afgenomen. Een voorraad distributie bescheiden, 8000 kaarten zijn ongeveer ontvreemd. Daders zijn onbekend.’

Een uniek NSB document voor de regionale verzamelaar!

Artikelnummer: 11219

Out of stock

Category: