Original WWII Dutch NSB document regarding a resistance action in Slochteren (Groningen)

30 

This Dutch NSB document is in good condition, dated July 21, 1944 and it contains information about a resistance action  in Slochteren (Groningen).
This NSB document was kept at Maliebaan 31 at the NSB Press Department.

‘Raid on distribution office.
On July 21, 1944, 10 or 12 armed persons committed a robbery at the distribution office in Slochteren, where the guard of the Marechaussee and the cashier were deprived of their weapons and the key of the safe, and a large quantity of distribution documents was stolen.’

A unique NSB document for the regional collector!

Article number: 11736

 

Origineel WWII Nederlands NSB document mbt een verzetsactie in Slochteren (Groningen)

Dit Nederlandse NSB document is in goede conditie, dateert van 21 juli 1944 en hierop staat informatie over een verzetsactie in Slochteren (Groningen).
Dit NSB document werd bewaard aan de Maliebaan 31 op de NSB Pers afdeling.

‘Overval op distributiekantoor.
Op 21 juli 1944 is door 10 á 12 gewapende personen een overval gepleegd op het distributiekantoor te Slochteren, waar den wachtmeester der Marechaussee en den kassier hun wapens en de sleutel der kluis werden afgenomen en een grote hoeveelheid distributiebescheiden werd ontvreemd.’

Een uniek NSB document voor de regionale verzamelaar!

Artikelnummer: 11736

In stock