Original WWII Dutch NSB document regarding a resistance action in Rotterdam (Zuid-Holland)

30 

This Dutch NSB document is in good condition, dated July 18, 1944 and it contains information about a resistance action  in Rotterdam (Zuid-Holland).
This NSB document was kept at Maliebaan 31 at the NSB Press Department.

‘Concerns assassination attempt on kd. J.F. van Dalen in Rotterdam.
On Saturday, July 15 in the afternoon about half past one, comrade J.F. van Dalen, 2nd Middellandstraat 28 in Rotterdam, studbook number 32303 was murdered in his home.
Three men entered the house and treated Mrs. van Dalen with chloroform, also the daughter, who came home later. Then they waited until Kd. van Dalen came home.
The latter was found lying forward on the bed with a neck shot, under him a scorched blanket, from which it must be concluded, that in order to muffle the noise, they killed him under the blankets.’

A unique NSB document for the regional collector!

Article number: 11698

 

Origineel WWII Nederlands NSB document mbt een verzetsactie in Rotterdam

Dit Nederlandse NSB document is in goede conditie, dateert van 18 juli 1944 en hierop staat informatie over een verzetsactie in Rotterdam (Zuid-Holland ).
Dit NSB document werd bewaard aan de Maliebaan 31 op de NSB Pers afdeling.

‘Betreft moordaanslag op kd. J.F. van Dalen te Rotterdam.
Op Zaterdag 15 juli des middags circa half twee is kameraad J.F. van Dalen, 2e Middellandstraat 28 te Rotterdam, Stamboeknummer 32303 in zijn woning vermoord.
Drie mannen zijn de woning binnengekomen en hebben Mevrouw van Dalen met chloroform bewerkt, eveneens de dochter, die later thuis kwam. Daarna hebben zij gewacht, tot kd. van Dalen thuis kwam.
Deze is gevonden, voorover op het bed liggend met een nekschot, onder hem een geschroeide deken, waaruit moet worden opgemaakt, dat men hem, teneinde het geluid te dempen, onder de dekens heeft vermoord.’

Een uniek NSB document voor de regionale verzamelaar!

Artikelnummer: 11698

Out of stock

Category: