Original WWII Dutch NSB document regarding a resistance action in Diepenveen and Gemert

30 

This Dutch NSB document is in good condition, dated April 4, 1944 and it contains information about a resistance action  in Diepenveen and Gemert.
This NSB document was kept at Maliebaan 31 at the NSB Press Department.

‘In the night of April 4 to 5 the Landwachter Nicolaas Jacob van Leeuwen, logbook number 155695, born 14-6-1906, living in Diepenveen, Riele 112, where he was assigned to the emergency service, was shot during patrol duty.
Presumably he got into a fight with some detainees.

According to a telephone message from the kd. Mayor of Gemert the following happened:
In the night of March 28 to 29, a young man named Beuts, born in 1924, living in Gemert (Elzendorp) at the home of an uncle of his was murdered. Beuts had enlisted in the Waffen-SS and would have left on March 29.
According to the Mayor, the murder was committed by 5 persons, three of whom wore German uniforms. The two others were in Civilian clothes and wore NSB insignia.’

A unique NSB document for the regional collector!

Article number: 11696

 

Origineel WWII Nederlands NSB document mbt een verzetsactie in Diepenveen en Gemert

Dit Nederlandse NSB document is in goede conditie, dateert van 4 april 1944 en hierop staat informatie over een verzetsactie in Borculo (Gelderland).
Dit NSB document werd bewaard aan de Maliebaan 31 op de NSB Pers afdeling.

‘In den nacht van 4 op 5 april is tijdens een patrouilledienst doodgeschoten de Landwachter Nicolaas Jacob van Leeuwen, Stamboeknummer 155695, geboren 14-6-1906, wonende te Diepenveen, Riele 112, in welke gemeente hij is den hulpdienst ingedeeld was.
Vermoedelijk is hij in gevecht geraakt met enkele aangehouden.

Volgens een telefonische mededeling van den kd. Burgemeester te Gemert heeft het volgende plaats gevonden:
In den nacht van 28 op 29 maart werd vermoord een jongeman, genaamd Beuts, geboren in 1924, wonende te Gemert (Elzendorp) bij een oom van hem. Beuts had zich aangemeld voor de Waffen-SS en zou op 29 maart vertrokken zijn.
Volgens den Burgemeester is de moord gepleegd door 5 personen, waarvan er drie een Duits uniform droegen. De twee anderen waren in Burger en droegen een NSB-insigne.’

Een uniek NSB document voor de regionale verzamelaar!

Artikelnummer: 11696

Out of stock

Category: