Original WWII Dutch NSB document regarding a resistance action in Borculo (Gelderland)

30 

This Dutch NSB document is in good condition, dated April 16, 1944 and it contains information about a resistance action in Borculo (Gelderland).
This NSB document was kept at Maliebaan 31 at the NSB Press Department.

‘Raid on N.S.B.er.
In the evening of 7-4-1944 armed persons committed a robbery on the farmer Albertus Knol in Borculo, member of the N.S.B.
He was wounded by a shot. The shotgun was taken away. A uniform of the W.A. followed the same way as some food coupons.’

A unique NSB document for the regional collector!

Article number: 11249

 

Origineel WWII Nederlands NSB document mbt een verzetsactie in Borculo (Gelderland)

Dit Nederlandse NSB document is in goede conditie, dateert van 16 april 1944 en hierop staat informatie over een verzetsactie in Borculo (Gelderland).
Dit NSB document werd bewaard aan de Maliebaan 31 op de NSB Pers afdeling.

‘Overval op N.S.B.er.
In den avond van 7-4-1944 hebben gewapende personen een overval gepleegd op den landbouwer Albertus Knol te Borculo, lid der N.S.B.
Hij werd door een schot gewond. Het jachtgeweer werd meegenomen. Een uniform der W.A. volgde dezelfden weg als enige levensmiddelen bonnen.’

Een uniek NSB document voor de regionale verzamelaar!

Artikelnummer: 11249