Original WWII Dutch NSB document regarding a resistance action in Beetsterzwaag (Friesland)

30 

This Dutch NSB document is in good condition, dated August 8, 1943 and it contains information about a resistance action in Beetsterzwaag (Friesland).
This NSB document was kept at Maliebaan 31 at the NSB Press Department.

‘Attempt to set fire to town hall in Beesterzwaag.
On 3 August 1943, unknown perpetrators attempted to set fire to the town hall in Beesterzwaag. An early part of the fire was extinguished. The perpetrators are unknown.’

A unique NSB document for the regional collector!

Article number: 12403

 

Origineel WWII Nederlands NSB document mbt een verzetsactie in Beetsterzwaag (Friesland)

Dit Nederlandse NSB document is in goede conditie, dateert van 8 augustus 1943 en hierop staat informatie over een verzetsactie in Beetsterzwaag (Friesland).
Dit NSB document werd bewaard aan de Maliebaan 31 op de NSB Pers afdeling.

‘Poging tot in brand steken van gemeentehuis te Beesterzwaag.
Op 3 augustus 1943 hebben onbekende daders getracht het gemeentehuis te Beesterzwaag in brand te steken. Een begin van de brand werd geblust. De daders zijn onbekend.’

Een uniek NSB document voor de regionale verzamelaar!

Artikelnummer: 12403

Out of stock

Category: