Original WWII Dutch NSB business card Max Blokzijl

95 

The business card is in good condition and belonged to the NSB Head of the Propaganda Department Max Blokzijl.
This card was used when he worked for the as Berliner correspondent for the ‘Algemeen Handelsblad’.
Max Blokzijl was born on 20 december 1884 in Leeuwarden and he worked just after World War I as an correspondent in Berlin.
After the German army occupied the Netherlands in May 1940, Blokzijl openly expressed his National Socialist ideas.
From February 1941 he provided weekly radio talks for the Nederlandsche Omroep, under the title “I was there myself”.
The trial against Blokzijl soon followed after the war, which was followed with great interest because of his great fame among the Dutch public.
The indictment contained only one point: the accusation that during the years of occupation, while the Netherlands was at war with Germany, he deliberately carried out public propaganda, mainly by radio, aimed at breaking the spiritual resistance of the Dutch people and making that people become unfaithful to the common allied cause.
He was sentenced to death and was executed on March 16, 1946 on the Waalsdorpervlakte.
A very rare business card  for the NSB or collaboration collection!

Article number: 7418

 

Originele WWII Nederlandse NSB Max Blokzijl visitekaartje 

Het visitekaartje is in goede conditie en werd gebruikt door het NSB Hoofd der afdeling propaganda Max Blokzijl.
Dit kaartje werd door hem gebruikt toen hij Berliner correspondent was voor het Algemeen Handelsblad.
Max Blokzijl werd geboren op 20 december 1884 in Leeuwarden en hij werkte vlak na de Eerste Wereldoorlog als correspondent in Berlijn.
Nadat het Duitse leger in mei 1940 Nederland had bezet, kwam Blokzijl openlijk voor zijn nationaalsocialistische ideeën uit. Vanaf februari 1941 verzorgde hij wekelijkse radiopraatjes voor de Nederlandsche Omroep, onder de titel “Ik was er zelf bij”.
Na de oorlog volgde vrij snel de rechtszaak tegen Blokzijl, die wegens zijn grote bekendheid bij het Nederlandse publiek met grote belangstelling werd gevolgd.
De tenlastelegging bevatte slechts een punt: de beschuldiging dat hij gedurende de bezettingsjaren, terwijl Nederland in oorlog was met Duitsland, opzettelijk, in het openbaar, in hoofdzaak door middel van radio, propaganda had gevoerd, gericht op het breken van het geestelijk verzet van het Nederlandse volk en het ontrouw doen worden van dat volk aan de gemeenschappelijke geallieerde zaak.
Hij werd ter dood veroordeeld en werd geexecuteerd op 16 maart 1946 op de Waalsdorpervlakte.
Een bijzonder visite kaartje voor de NSB of collaboratie collectie!

Artikelnummer: 7418

Uitverkocht

Categorie: