Original WWII Dutch NSB ‘Nieuw-Zeewezen’ signed document

65 

This Dutch NSB document is in good condition, dates from Feb. 1, 1943, and was hand-signed by the head of the Nieuw-Zeewezen Department A. Hessing.

‘I would still like to hear from you to what extent comrades District leaders are entitled to prohibit articles, originating from one of the departments of the headquarters passed on for publication about your service.
Keep Zee! Head department ”Nieuw-Zeewezen” A.Hessing”.

The Nieuw-Zeewezen (New Sea Department) was a very small NSB seafaring department about which relatively little is known!

Article number: 11568

 

Origineel WWII NSB ‘Nieuw-Zeewezen’ document gesigneerd door A.Hessing

Dit Nederlandse NSB document is in goede conditie, dateert van 1 februari 1943 en werd met de hand ondertekend door het hoofd van de afdeling ‘Nieuw-Zeewezen’ A. Hessing.

‘Gaarne zou ik nog van U vernemen in hoeverre kameraden Districtleiders gerechtigd zijn artikelen, afkomstig van een der afdelingen van het hoofdkwartier ter publicatie over Uw dienst doorgegeven, te verbieden.
Hou Zee! Hoofd afdeling ”Nieuw-Zeewezen” A.Hessing’

De afdeling Nieuw-Zeewezen was een zeer kleine NSB zeevaart afdeling waar relatief weinig over bekend is!

Artikelnummer: 11568

In stock