Original WWII Dutch Nationale Jeugdstorm document hand signed by C.Quispel

150 

This Nationale Jeugdstorm document is in good condition, dates from 1942 and was sent and signed by hand by Opperbanheer C. Quispel to Mr. A.J.A. Etman in Utrecht.

‘Comrade,
I hereby invite you to attend the commemoration of the fallen members of the Jeugdstorm, on the occasion of ‘The Day of the Old Jeugdstorm’ on Saturday 26 of this.
The ceremony will be held at the Heroes Cemetery on the Grebbeberg (Rhenen).
You are requested to arrive no later than 2:40 PM.
I look forward to hearing from you whether you will take advantage of this invitation.
With Stormers greetings,
Hou Zee!
The staff leader:
C.Quispel.’

A unique letter with signature for the collaboration or Jeugdstorm collection!

Article number: 11433

 

Originele WWII Nationale Jeugdstorm brief hand gesigneerd door Stafleider C.Quispel

Dit Nationale Jeugdstorm document is in goede conditie, dateert uit 1942 en werd verstuurd en met de hand gesigneerd door Opperbanheer C. Quispel naar de heer A.J.A. Etman in Utrecht.

‘Kameraad,
Hierbij noodig ik U uit, tot het bijwonen van de herdenking van de gevallen leden van den Jeugdstorm, ter gelegendheid van ‘De dag van den ouden Jeugdstorm’ op zaterdag 26 dezer.
De plechtigheid zal gehouden worden op het Heldenkerkhof op de Grebbeberg (Rhenen).
U wordt verzocht om uiterlijk 14.40 uur aanwezig te willen zijn.
Gaarne zie ik bericht van U tegemoet of U van deze uitnoodiging gebruik maakt.
Met Stormersgroet,
Hou Zee!
De stafleider:
C.Quispel.’

Een unieke brief met handtekening voor de collaboratie of Jeugdstorm verzameling!

Artikelnummer: 11433

Out of stock

Category: