Original WWII Dutch Medisch Front photo Utrecht

40 

The Medisch Front (Medical Front) photo is in good condition and shows a meeting of the Medisch Front.

The ‘Tweede Landdag’ of the Medical Front.
On Saturday afternoon, the second day of the Medical Front was held in Utrecht in the N.V. Huis.
Our photo shows an overview of the first rhyme on which, among others, the Leader of the NSB, Ir. A.A. Mussert, the Mayor of Wassenaar de Block van Scheltinga, the Leader of the Medical Front Dr. K. Keijer, the deputy leader of v.h.m.f. Dr. C.C.A Croin, the Kreisinspector of the NSDAP Prof. Nieschultz and the commissioner of the province of Utrecht Engelbrechts.

Dimensions photo: 18 x 12 cm.

The Medical Front was an organization of the NSB, founded on October 12, 1940, with the task of promoting the health of the Dutch people in the context of the ‘new order’ in Europe.
The Medical Front consisted of four departments: Doctors, Pharmacists, Dentists, Veterinarians.

An interesting photo for the collaboration or Medisch Front collection! 

Article number: 6407

 

Originele WWII Nederlandse Medisch Front foto

De NSB foto is in goede conditie en daarop is een bijeenkomst van het Medisch Front te zien.

De Tweede Landdag van het Medisch Front.
Zaterdagmiddag werd te Utrecht in het N.V. Huis de tweede landdag van het Medisch Front gehouden.
Onze foto toont een overzicht der eerste rijdm waarop met onder andere ziet, de Leider der NSB, Ir. A.A. Mussert, de Burgemeester van Wassenaar de Block van Scheltinga, de Leider van het Medisch Front Dr. K. Keijer, de plaatsvervangend leider v.h.m.f. Dr. C.C.A.Croin, de Kreisinspector der NSDAP Prof. Nieschultz en de commisaris der provincie Utrecht Engelbrechts.

Afmetingen foto: 18 x 12 cm.

Het Medisch Front was een organisatie van de NSB, opgericht op 12 oktober 1940, met als taak de bevordering van de gezondheid van het Nederlandse volk in het kader van de ‘nieuwe orde’ in Europa.
Het Medisch Front bestond uit vier afdelingen : Tandartsen, Artsen, Apothekers, Dierenartsen.

Een interessante foto voor de collaboratie of Medisch Front collectie!

Artikelnummer: 6407

Out of stock

Category: