Original WWII Dutch ‘Luchtbeschermingsdienst’ information flyer

15 

The flyer is in good condition and contains information about what to do during an air attack.
Text on the front: And you….? Are you already protected against air attacks?

Perfect for the World War II collection!

Article number: 4615

 

Originele WWII Nederlandse ‘Luchtbeschermingsdienst’ informatie flyer

De flyer is in een goede conditie en bevat informatie over wat men moest doen tijdens een luchtaanval.
Tekst aan de voorzijde: En jij….? Zijt gij reeds beschermd tegen luchtaanvallen?
Perfect voor de Tweede Wereldoorlog collectie!

Artikelnummer: 4615

Out of stock