Original WWII Dutch liberation announcement flyer

20 

The Dutch liberation flyer is in good condition and it was then announced that the German armed forces in the Netherlands, North-West Germany and Denmark had surrendered.
Also that the bodies of Adolf Hitler and Hermann Göring had not yet been found.
An interesting liberation flyer for the Dutch World War II collection!

Article number: 9059

 

Originele WWII Nederlandse bevrijding bekendmaking flyer

De Nederlandse bevrijdings flyer is in goede conditie en daarop werd bekend gemaakt dat de Duitse strijdkrachten in Nederland, Noord-West Duitsland en Denemarken zich hebben overgegeven.
Tevens dat de lichamen van Adolf Hitler en Hermann Göring nog niet gevonden waren.
Een interessante bevrijdings flyer voor de Nederlandse Tweede Wereldoorlog collectie!

Artikelnummer: 9059

Uitverkocht

Categorie: