Original WWII Dutch leaflet for the evacuation of Middelburg (Zeeland)

25 

The leaflet is in good condition, dates from 1944 and contains information about the evacuation of the population of the city of Middelburg in Zeeland.

‘Serious warning to the people of Middelburg’

It was also urgently recommended to bring children outside of Walcheren to family or friends.
An interesting leaflet for the regional collector!

Article number: 9681

 

Originele WWII Nederlandse evacuatie flyer Middelburg (Zeeland)

De flyer is in goede conditie, dateert uit 1944 en bevat informatie over de evacuatie van de bevolking van de stad Middelburg in Zeeland.

‘Ernstige waarschuwing aan de bevolking van Middelburg’

Er werd ook dringend aangeraden om kinderen buiten Walcheren te brengen bij familie of vrienden.
Een interessante flyer voor de regionale verzamelaar!

Artikelnummer: 9681

Out of stock

Category: