Original WWII Dutch Large collection of tobacco packaging

625 

This large wartime collection was made by a resident of The Hague and it consists of 115 tobacco wrappers/packages and various periodic documents regarding tobacco during the war.
The interesting thing is that on most of the wrappers he wrote the date on which he bought or received the packet.
Many of these cigarette packages are quite rare models not many on the market, some coming from the British Red Cross, some given by Canadian soldiers, some produced for the Dutch soldiers in Allied service and many from occupation time.
It is interesting to note that several packs have an American name and are labeled with a K number (Dutch war printer number).
On some packages he then also wrote his opinion, whether they were good or bad cigarettes.
It even includes packaging from a Belgian tobacco manufacturer that was sold illegally on the train.

This collection gives a very good picture of what brands of cigarettes were available during the war.
A wonderful and especially special collection for the World War II collection!

Artikelnummer: 10870

 

Originele WWII Nederlandse Grote verzameling tabaksverpakkingen 

Deze grote verzameling werd in oorlogstijd door een inwoner uit Den Haag aangelegd en het bestaat uit 115 tabakswikkels/verpakkingen en diverse periodieke documenten mbt tabak in de oorlog.
Het interessante is dat hij op het grootste deel van de verpakkingen heeft geschreven op welke datum hij het pakje gekocht of gekregen heeft.
Vele van deze sigaretten verpakkingen zijn vrij zeldzame modellen niet veel op de markt zijn, sommige afkomstig van het Britse Rode Kruis, sommige gekregen door Canadese soldaten, sommige geproduceerd voor de Nederlandse soldaten in Geallieerde dienst en vele uit bezettingstijd.
Het is interessant te zien dat diverse verpakkingen een Amerikaanse naam hebben en voorzien zijn van een K-nummer (Nederlands oorlogs drukkers nummer).
Op sommige verpakkingen schreef hij dan ook zijn mening, of het goede of slechte sigaretten waren.
Er zit zelfs een verpakking bij van een Belgische tabaksfabrikant die illegaal in de trein werd verkocht.
Deze collectie geeft een zeer goed beeld van welke merken sigaretten er verkrijgbaar waren tijdens de oorlog.
Een prachtige en vooral bijzondere verzameling voor de Tweede Wereldoorlog verzameling!

Artikelnummer: 10870

In stock