Original WWII Dutch ‘Landwacht Nederland’ document regarding the bombing of railroad station Rijssen

85 

This Landwacht Nederland Spoorwacht document is in good condition, dates from February 22, 1945 and comes from Deventer.
The collaboration document was addressed to the railway guard commander Landwacht Stormbanleider Rambonnet in Deventer and came from the Landwacht Nederland commander of Abschnitt B.

‘In response to your above-mentioned letter regarding LW.-Stormman K.Loeve, I inform you that he has not yet been awarded the Kriegsverwundetenabzeichen.
Loeve was only slightly injured above the eye during a bombing at the station in Rijssen and was therefore not admitted to a hospital.
He had not yet taken the oath to the Führer.
Loeve serves in the 3rd company in Wierden, Rijssen detachment and belongs to one of the track patrols, he has been serving in his Unterabschnitt since September 25, 1944.’

An interesting document for the Dutch Landwacht or collaboration collection!

Article number: 11556

 

Origineel WWII Landwacht Nederland document mbt het bombardement op station Rijssen 

Dit Landwacht Nederland Spoorwacht document is in goede conditie, dateert van 22 februari 1945 en is afkomstig uit Deventer.
Het collaboratie document is gericht aan de commandant spoorwacht Landwacht Stormbanleider Rambonnet in Deventer en was afkomstig van de Landwacht Nederland commandant van Abschnitt B.

‘In antwoord op Uw bovenvermeld schrijven betreffende LW.-Stormman K.Loeve, deel ik U mede, dat deze nog niet met het Kriegsverwundetenabzeichen werd onderscheiden.
Loeve werd bij een bombardement op het station te Rijssen slechts licht verwond boven het oog en hij werd dan ook niet in een lazarett opgenomen.
De eed op den Führer werd door hem nog niet afgelegd.
Loeve doet zijn dienst in de 3e kompanie te Wierden, detachement Rijssen en behoort tot een der baanpatrouilles, hij doet sinds 25 september 1944 dienst in zijn Unterabschnitt.’

Een interessant document voor de Landwacht Nederland of collaboratie verzameling!

Artikelnummer: 11556

In stock