Original WWII Dutch/German documents regarding the inundations at Rhoon

40 

The two documents are in good condition, date from March 1944 and contain information about the inundations at Rhoon.

One of the letters was written in German by Heer Schwebel to the director of the civilian population disposal office Dr. Mulder.

The other letter is from Dr. Mulder to the Mayor of Rhoon, Jan Cornelis van Es.

An interesting set for the regional collector!

Article number: 10428

 

Originele WWII Nederlandse set documenten mbt inundaties in Rhoon

De twee documenten zijn in goede conditie, dateren van maart 1944 en bevatten informatie over de inundaties bij Rhoon.

Één van de brieven is in het Duits geschreven door Heer Schwebel naar de directeur van het bureau afvoer burgerbevolking Dr. Mulder.

De andere brief is afkomstig van Dr. Mulder naar de Burgemeester van Rhoon, Jan Cornelis van Es.

Een interessante set voor de regionale verzamelaar!

Artikelnummer: 10428

Out of stock

Category: