Original WWII Dutch/German document regarding the food supply in Groningen

25 

The document is in good condition, dated September 26, 1944 and was used by the government agency for wartime food supply in Groningen.
The document states that this truck is not to be requisitioned because it was used for transporting food.
An interesting document for the regional collector!

Article number: 9591

 

Origineel WWII Nederlands document Voedselvoorziening in Groningen 

Het document is in goede conditie, dateert van 26 september 1944 en werd gebruikt door het rijksbureau voor voedselvoorziening in oorlogstijd in Groningen.
Op het document staat vermeld dat men gelieve niet deze truck te vorderen omdat hij gebruikt werd voor het vervoeren van voedsel.
Een interessant document voor de regionale verzamelaar!

Artikelnummer: 9591

In stock