Original WWII Dutch Germaansche SS document

75 

This Dutch Germanic SS document is in used condition, dated Jan. 31, 1944 and was sent to the Foreman of the Germanic SS Feldmeijer.

‘Enclosed we are sending you a number of copies of the Speakers’ Form of the Propaganda Department with the request that you please send them to us completed at the end of speaking engagements to be fulfilled by you.
The Chief of Staff of the German SS in the Netherlands o.l.
SS-Oberscharführer and Head of the Propaganda Department.

Interesting for the collaboration collection!

Article number: 11724

 

Origineel WWII Nederlands Germaansche SS document 

Dit Nederlandse Germaansche SS document is in gebruikte conditie, dateert van 31 januari 1944 en werd verstuurd naar de Voorman der Germaansche SS Feldmeijer.

‘Ingesloten doen wij U een aantal exemplaren van het sprekersformulier van de afdeling propaganda toekomen met het verzoek die na afloop van door U te vervullen spreekbeurten ingevuld aan ons te willen toezenden.
De Stafchef der Germaansche SS in Nederland o.l.
SS-Oberscharführer en Hoofd afdeling Propaganda.’

Interessant voor de collaboratie verzameling!

Artikelnummer: 11724

In stock