Original WWII Dutch Frontzorg document E.Kröller-Schäfer regarding the family’s of killed Dutch volunteers in Rotterdam

150 

This Dutch Frontzorg document is in good condition, dates from 1943 and was signed by hand and sent by the leader of Frontzorg, E. Kröller-Schäfer.

The letter was sent to the Secretary General of the NSB C.J.Huygen.

‘Comrade,

One of our Rotterdam comrades has offered to give the relatives of fallen frontline fighters who live here some extra fruit and vegetables every now and then. Our inventory is very poor as far as fallen soldiers are concerned, as we receive no reports except from the Nationale Dagblad and the Vova.

I would kindly request that you instruct us to check whether, in addition to the attached lists, there are other relatives of fallen comrades living in Rotterdam. In order to ensure that these people receive a bonus as soon as possible, I would like to request that you give instructions to respond to me as quickly as possible. Would it not also be possible to receive the other names and addresses of fallen Volunteers in due course? Hou Zee! Leader of Front Care, E.Kröller-Schäfer.’

A unique document for the collaboration collection!

Article number: 11436

 

Origineel WWII Nederlands Frontzorg document E.Kröller-Schäfer

Dit Nederlandse Frontzorg document is in goede conditie, dateert uit 1943 en werd met de hand gesigneerd en verstuurd door de leidster van Frontzorg, E.Kröller-Schäfer.

De brief werd verstuurd naar de Secretaris-Generaal der NSB  C.J.Huygen.

‘Kameraad, 

Een onzer Rotterdamsche kameraden heeft aangeboden, de alhier wonende familieleden van gesneuvelde frontstrijders zoo nu en dan wat extra groenten en fruit toe te laten komen. Onze kartotheek is wat betreft gesneuvelde soldaten, zeer slecht, aangezien wij, behalve door het Nationale Dagblad en de Vova geen berichten binnen krijgen.

Ik zou u vriendelijk willen verzoeken, opdracht te geven, na te gaan, of er, behalve de bijgevoegde lijsten, nog andere familieleden van gesneuvelde kameraden in Rotterdam woonachtig zijn. Teneinde te bewerkstellingen, dat deze menschen zoo spoedig mogelijk een extraatje krijgen, zou ik U willen verzoeken, opdracht te geven, mij zoo vlug mogelijk te antwoorden. Zou het tevens niet mogelijk zijn , ook de andere namen en adressen van gesneuvelden Vrijwilligers t.z.t. te ontvangen? Hou Zee! Leidster Frontzorg, E.Kröller-Schäfer.’

Een uniek document voor de collaboratie verzameling!

Artikelnummer: 11436

In stock