Original WWII Dutch food supply flyer for the area of Utrecht

20 

The Dutch flyer is in good condition and on it it was announced that on May 9, 1945 food parcels were distributed in Utrecht, Zuilen, Maartensdijk and Jutphaas for the benefit of the food supply.
Dimensions: 18 x 16 cm.
An interesting item for the regional collector!

Article number: 10139

 

Originele WWII Nederlandse flyer voedselvoorziening omgeving Utrecht

De Nederlandse flyer is in goede conditie en hierop werd bekend gemaakt dat op 9 mei 1945 voedselpakketten werden uitgedeeld in Utrecht, Zuilen, Maartensdijk en Jutphaas ten behoeve van de voedselvoorziening.
Afmetingen: 18 x 16 cm.
Een interessant item voor de regionale verzamelaar!

Artikelnummer: 10139

Out of stock

Category: