Original WWII Dutch evacuation order Oegstgeest 1944

30 

The evacuation order is in good condition and is dated 18 July 1944 and was destined for Oegstgeest (Netherlands).

”At the request of the Wehrmacht commander in the Netherlands, the ‘Rijkscommissaris’ for the occupied Dutch territory ordered that your home must be vacated before or on July 18, 1944, because it must be used for occupancy by evacuees.
A.D. de Koster, Laan van Oud Poelgeest 13.
I am also sending you some indications which are important to you in connection with the ordered eviction.
The Mayor of Oegstgeest.”

The document was also signed by the NSB Mayor O.L.J. Sikkens.
A unique document for the regional collector!

Article number: 9158

 

Origineel WWII Nederlands ontruimingsbevel Oegstgeest 1944

Het ontruimingsbevel is in goede conditie en dateert van 18 juli 1944 en was bestemd voor Oegstgeest (Nederland).

”Op verzoek van den Weermachtsbevelhebber in Nederland heeft de Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse gebied gelast, dat Uw woning voor of op 18 julie 1944 moet zijn ontruimd, omdat deze moet worden gebruikt voor bewoning door geevacueerden.
A.D. de Koster, Laan van Oud Poelgeest 13.
Enige aanwijzingen, welke voor U in verband met de gelaste ontruiming van belang zijn, doe ik U hiernevens toekomen.
De Burgemeester van Oegstgeest.”

Het document werd ook ondertekend door de NSB Burgemeester O.L.J. Sikkens.
Een uniek document voor de regionale verzamelaar!

Artikelnummer: 9158

Op voorraad

Categorieën: ,