Original WWII Dutch evacuation document Walcheren 1944

25 

The Dutch document is in good condition, dated 13 July 1944 and contains information regarding the evacuations of the Dutch population on Walcheren during  World War II.
Perfect for the regional collector!

Article number: 9218

 

Origineel WWII Nederlands evacuatie document Walcheren 1944

Het Nederlandse document is in goede conditie, dateert van 13 juli 1944 en bevat informatie mbt tot de evacuaties van de Nederlandse bevolking op Walcheren tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Perfect voor de regionale verzamelaar!

Artikelnummer: 9218

Out of stock

Category: